Tervetuloa tullilaskuriin!

Tä­män las­ku­rin a­vul­la vo­it hel­pos­ti las­ke­a mak­sut, jot­ka si­nun täy­tyy mak­saa tul­lis­sa e­si­mer­kik­si ul­ko­mail­ta ti­la­tuis­ta tuot­teis­ta. Las­ku­ri las­kee las­kut vuo­den 2013 ve­ro­muu­tok­sen mu­kai­ses­ti ja käyttää Tullin va­luut­ta­kurs­se­ja.

Virhe

Pa­hoit­te­lem­me, mut­ta tä­tä las­ku­ri­a ei voi käyt­tää, jos JavaScript ei o­le käy­tös­sä. O­le hy­vä ja o­ta JavaScript käyt­töön se­lai­mes­sa­si käyt­tääk­se­si tä­tä si­vus­to­a.

Jos ti­lauk­ses­sa­si on e­ri ve­ro­ryh­miin kuu­lu­vi­a tuot­tei­ta, ne tu­lee las­ke­a e­rik­seen.

Lu­et­te­lo mais­ta, jot­ka kuu­lu­vat EU:n tul­li- ja/tai ve­ro­a­lu­ee­seen
Ti­la­sit tuot­teet maas­ta, jo­ka kuu­luu EU:n ve­ro­a­lu­ee­seen ja EU:n tul­li­a­lu­ee­seen. Tä­män ta­ki­a ve­ro­a ei­kä tul­li­a tar­vit­se mak­saa. Huo­mi­oi kui­ten­kin, et­tä e­si­mer­kik­si al­ko­ho­li- ja vir­voi­tus­juo­mis­ta se­kä tu­pak­ka­tuot­teis­ta täy­tyy mah­dol­li­ses­ti mak­saa juo­ma­pak­kaus­ve­ro se­kä val­mis­te­ve­ro.